You are currently viewing Przecinek przed spójnikiem oraz. Kiedy go postawić?

Przecinek przed spójnikiem oraz. Kiedy go postawić?

Zasady stawiania przecinka przed spójnikiem oraz mogą Ci się wydać oczywiste. Istnieją jednak pewne odstępstwa od zasady. Jakie? Zapraszam Cię do przeczytania tego wpisu, a wszystkiego się dowiesz.

Oraz bez przecinka – kiedy się go nie stawia?

Zgodnie z podstawową zasadą, przed oraz przecinka się nie stawia. Odnosi się to do sytuacji, w których spójnik łączny oraz znajduje się na granicy zdań współrzędnie złożonych, a także wówczas, gdy występuje on pomiędzy członami w zdaniu pojedynczym. 

Kiedy postawić przecinek przed oraz?

Po pierwsze – wszystko zależy od tego, gdzie w zdaniu występującym po zdaniu podrzędnym albo wtrąceniu znajduje się ten spójnik. W takim przypadku przecinek po oraz należy postawić po danym zdaniu/wtrąceniu. 

Po drugie – przecinek przed oraz postawimy w przypadku, gdy występuje on w zdaniu parę razy. WAŻNE! W takim zdaniu oraz musi pełnić zawsze taką samą funkcję.

Przecinek przed oraz? Tak, to możliwe!

Wiesz już, że w przypadku przecinka przed oraz istnieją wyjątki od reguły. Mam nadzieję, że to, co napisałam było dla Ciebie zrozumiałe i będziesz wiedzieć, kiedy postawić ten przecinek, a kiedy go nie stawiać. Powodzenia! 🙂

Dodaj komentarz