You are currently viewing Jak napisać wstęp do pracy licencjackiej? Jak napisać wstęp do pracy magisterskiej?

Jak napisać wstęp do pracy licencjackiej? Jak napisać wstęp do pracy magisterskiej?

Wprowadzenie do pracy magisterskiej, jak również jej zakończenie, jest jedną z najważniejszych i niezbędnych części pracy. Jest strukturą tekstu, jego kwintesencją, wskazuje też na główną ideę i poruszane w dziele problemy. Jest to wprowadzenie, które ma zachęcić do dalszej lektury. Dodam, że jest to również jeden z najuważniej czytanych fragmentów dzieła, dlatego tak ważne jest, aby dobrze go napisać. Jak to zrobić? Poniżej dam Ci kilka wskazówek, jak napisać wstęp do pracy licencjackiej, magisterskiej i doktorskiej?

 1. Różne sposoby pisania wstępu do pracy licencjackiej, pracy magisterskiej i innych prac

Pamiętaj, że w każdym przypadku warto zapytać swojego promotora o sposób pisania wstępu pracy dyplomowej przyjętej w danej dziedzinie. Obszary wiedzy są bardzo zróżnicowane, więc nie ma uniwersalnych wytycznych. Pokażę Ci, jakie elementy można zawrzeć we wstępie pracy dyplomowej.

 • Wstęp piszemy zawsze na końcu!

Moja najważniejsza rada: nie zaczynaj pisania pracy licencjackiej/pracy magisterskiej od napisania wstępu. Wstęp jest na początku wyłącznie w strukturze pracy. W planie pisania powinien to być element, który tworzysz na końcu, gdy tekst całej pracy jest gotowy i zatwierdzony. Oczywiście, pisząc swoją pracę, warto zrobić notatki, które później pomogą Ci w stworzeniu wstępu.

 • Jak napisać wstęp do pracy licencjackiej/magisterskiej? Żelazne zasady, których musisz przestrzegać!
 • wstęp musi być rzeczowy
 • wstęp jest kwintesencją pracy – w skrócie wskazuje na najważniejsze kwestie poruszane w tekście i obejmuje wszystkie jego elementy
 • wstęp powinien być jasny, zwięzły i napisany w formie bezosobowej
 • powinien składać się z kilku osobnych akapitów, które omówią temat pracy, jej cele (co Autor chce osiągnąć), rozdziały oraz listę najważniejszych źródeł, na których Autor się opierał podczas pisania pracy
 • powinien mieć 1-3 strony maszynopisu
 • Jak napisać wstęp do pracy licencjackiej/magisterskiej? Obowiązkowe elementy, które musi zawierać wstęp

Wstęp pracy licencjackiej/magisterskiej musi zawierać kilka jasno określonych elementów. Jak napisać wstęp do pracy licencjackiej/magisterskiej? Na początku zawarte jest wprowadzenie do tematu pracy. Konieczne jest sprecyzowanie i scharakteryzowanie omawianego problemu i tematu, a także uzasadnienie jego wyboru – dlaczego podjęty temat jest istotny.

Kolejnym ważnym elementem wstępu jest określenie celów pracy. Chodzi o wyjaśnienie, co autor chce osiągnąć. W tej sekcji opisuje się cel główny i cele podrzędne. Ponadto należy określić tezy badawcze, które mają zostać potwierdzone w pracy, przedstawić i uzasadnić cel pracy oraz wymienić zastosowane metody badawcze.

Następnie należy przedstawić kolejne rozdziały pracy, a każdy z nich krótko omówić, wskazując czego dotyczą i jakie są poruszane w nich zagadnienia.

Na zakończenie wstępu konieczne jest również przedstawienie głównych źródeł, z których Autor korzysta w swoich badaniach i wybranej literaturze, a także podkreślenie najważniejszych punktów. W tej części można również przedstawić stan wiedzy na poruszany temat.

 • Jak napisać wstęp do pracy licencjackiej/magisterskiej? Istotna zasada: od ogółu do szczegółu

Pierwszy akapit dobrego wstępu zazwyczaj opiera się na zasadzie trójkąta – czyli od ogółu do szczegółu – i wprowadza w temat pracy.

Jak napisać wstęp do pracy licencjackiej/magisterskiej? Żeby napisać dobry wstęp, musisz wiedzieć, o czym jest Twoja praca. Jeżeli praca dotyczy nerek, to trzeba go zacząć od opisania, czym są narządy wewnętrzne. Jeśli piszesz o romantyzmie, to warto przybliżyć na początku zagadnienie epok literackich. Prawda, że proste? 😊

 • Dlaczego wstęp jest taki ważny?

Na koniec warto zadać pytanie: dlaczego trzeba się postarać, aby wstęp był napisany bezbłędnie? Odpowiedź jest prosta – wstęp to pierwsza część pracy, z którą styczność ma jej czytelnik. Dobre wprowadzenie gwarantuje dobrą pracę, a złe wprowadzenie gwarantuje złą pracę – nie ma żadnej gwarancji na to, że recenzent przeczyta cokolwiek innego, niż wstęp lub właśnie na jego podstawie oceni całość. Krótko mówiąc – dobry wstęp to gwarancja sukcesu podczas obrony.

Dodaj komentarz