Poznaj odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania u naszych klientów.

Istniejemy na rynku od ponad 5 lat, przygotowaliśmy ponad 400 opracowań. Warto podkreślić, że większość Klientów mamy z polecenia. Wzory prac są przygotowywane przez fachowca.

Nasza Firma wszelkie opracowania przygotowuje od podstaw na indywidualne zlecenie Klienta. W cenę każdego zlecenia dotyczącego pisania prac wliczony jest raport antyplagiatowy, który będzie najlepszym potwierdzeniem oryginalności prac.

Wszelkie wpłaty dokonywane są na w pełni ewidencjonowane przez Urząd Skarbowy konto. Dokonując przelewu widnieją w nim Państwa dane, także nie ma wątpliwości co do nadawcy. Jesteśmy legalnie działającą Firmą – zależy nam na jak najlepszej opinii naszych Klientów, gdyż większość z nich trafia do nas z polecenia. Każdemu Klientowi oferujemy podpisanie umowy oraz wystawiamy rachunki za wykonane zlecenie.

Najwygodniej jest uzupełnić formularz kontaktowy, który zawiera najistotniejsze kwestie: temat, termin, dziedzina, ilość stron, wytyczne. Tylko wysłanie zapytania poprzez formularz pozwoli na dodanie zlecenia do systemu i przygotowanie dla Państwa konkretnej oferty. Zawsze można też wysłać do nas bezpośrednią wiadomość na adres e-mail magda@eredaktorka.pl lub zadzwonić 570-772-772

Cena obejmuje przygotowanie opracowania naukowego według Państwa wytycznych. Plan pracy, spisy, przypisy oraz bibliografia przygotowywane są bezpłatnie, a więc nie wliczają się w liczbę opłaconych stron.

Nie. Jedyną możliwością zmiany ustalonej ceny jest np. chęć zwiększenia objętości zlecenia przez Klienta.

Tak. Ustalane jest to indywidualnie z Klientem. 

Płatności dokonywane są bezpośrednio na numer konta Firmy.

Tak. Poprawki nanosimy bezpłatnie w terminie 7 dni od dnia finalnego oddania pracy Klientowi (poprawki stylistyczne, merytoryczne). Poprawki polegające na dopisaniu dodatkowych stron, albo całkowitej zmianie treści są odpłatne. 

Zlecenie przesyłamy wyłącznie w formie elektronicznej na pocztę e-mail Klienta. Możliwe typy plików, to wszelkie pliki tekstowe, pdf, arkusze kalkulacyjne lub prezentacje multimedialne.

Oczywiście że tak. Nasze opracowania cechuje najwyższa jakość, ale zgodnie z literą prawa nie możemy przecież za Klienta napisać pracy zaliczeniowej, pracy magisterskiej, itp., dlatego też przygotowywane przez nas prace mają charakter wzorca opracowania naukowego.

To zrozumiała i naturalna obawa w świecie internetu. Żadna umowa tego nie zagwarantuje. Na początek współpracy z nowym Klientem proponujemy dla bezpieczeństwa rozliczanie się krótkimi partiami. Nigdy nie płać całej kwoty serwisowi z którym wcześniej nie współpracowałeś!

Oczywiście! Dla naszych Klientów plan pracy oraz bibliografię oferujemy zupełnie za darmo prac pisanych przez nas.

Do realizacji zlecenia przystępujemy po wcześniejszym ustaleniu wszystkich szczegółów zlecenia oraz po jego opłaceniu.

Wówczas najlepiej skontaktować się z nami, aby to potwierdzić. W celu uwzględnienia nowych wytycznych w realizacji zamówienia, prosimy o potwierdzenie ich przesyłając wiadomość na nasz adres e-mail. W tej wiadomości prosimy o ujęcie wszystkich nowych wytycznych oraz załączenie plików, które są potrzebne do ich realizacji.

Poprawki, które wykonujemy płatnie to: rozszerzenia i uzupełnienia treści, zmiany wynikające z modyfikacji istniejącego i wcześniej zatwierdzonego planu, poprawa redaktorska tekstu mająca na celu dostosowanie jej do wytycznych technicznych (odnośnie przypisów, formatowania tabel itd.), jeśli ich wcześniej nie dostaliśmy lub gdy uległy one zmianie. Opłacie podlegają także korekty redakcyjne mające na celu obniżenie wyniku plagiatu pomimo, że pierwotny wynik mieści się w gwarantowanych przez nas limitach.

W przypadku, gdy nie zaczęliśmy realizacji lub gdy minęło do 48 godzin od wpłaty zaliczki, istnieje możliwość bezpłatnej rezygnacji. Rozumiemy, że czasami pojawiają się trudne do przewidzenia sytuacje, dlatego dajemy taką możliwość. Rezygnacja na etapie zamówienia, gdy będzie ono w trakcie realizacji, będzie możliwa, jeżeli zostanie przez Klienta opłacony dotychczas przygotowany materiał.

Strona standardowa, to strona napisana czcionką Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5 pkt., marginesy – górny, dolny i prawy to 2,5 cm, margines lewy 3,5 cm. Przypisy zgodnie z czcionką 10 Times New Roman (interlinia pojedyncza). Jest to standardowe formatowanie strony. Według tej normy dokonujemy wyceny i rozliczenia za przygotowany materiał. Możemy dostosować stronę do Twoich wymagań, ale zawsze rozliczamy się według strony standardowej.

Oczywiście, że można ale jest to niezgodne z prawem! Przedstawienie zakupionego opracowania naukowego pracownikowi szkoły lub uczelni, jako własnego, jest poświadczeniem „nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu” np. dyplomu lub stopnia naukowego i podlega karze do lat 3 (art. 272 k.k.). Osobą odpowiadającą za taki czyn jest oczywiście sam zainteresowany, czyli sprawca – osoba podająca czyjeś opracowanie jako swoje. Wartym podkreślenia jest też fakt, że warunkiem karalności jest wystawienie dokumentu, czyli wspomnianego wcześniej dyplomu lub stopnia naukowego.